This video is being sold, you have to purchase the video to watch it.

Up next

Chanting YorùbÁkan: A Stylistic Analysis of Jími Ṣólańkẹ́’s Ọ̀nà là in “The Path”

5 Views· 0 Purchases· 08 Jul 2019
Ọbádélé Kambon
Ọbádélé Kambon
148 Subscribers
148

Chanting YorùbÁkan: A Stylistic Analysis of Jími Ṣólańkẹ́’s Ọ̀nà là in “The Path”

Show more

 0 Comments sort   Sort By

Up next